Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

 

Forum
Transformacji Cyfrowej
Przemysłu 
zakończyło obrady

Zakończyły się obrady Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu, w którym wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, GowinMałgorzata  Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obradom przewodniczył prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, współorganizatora Forum. Uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji.

Wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji kierujemy pod adresem partnerów Forum: Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT, Pana Kamila Wójcika - Wiceprezesa NOT,  Pana Wojciecha Wajdy - Prezesa WASKO S.A., Pana Włodzimierza Sosnowskiego - Wiceprezesa WASKO S.A., Pana Piotra Szynkarczyka - Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Pana Rafała Kajki - Dyrektora Działu Technologii Energetycznych w Grupie WB.

Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.

Partnerami Konsorcjum są: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. (Migawki z Forum). Wkrótce opublikujemy nagranie wideo z obrad.

--     --     --

 
 

 

 

 

 

STARTER - zgłoś swoją propozycję programu

 

Starter 06a12e93 8418 42fd 9b2b e86d181b4398

STARTER różni się od innych prowadzonych przez nas działań. To nie kolejny konkurs – nie prowadzimy naboru na projekty, które chcemy dofinansować. Poprzez ankietę zbieramy propozycje, które, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, których do tej pory nie wspieraliśmy.
Dla Waszej wygody przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy. Przeczytajcie go uważnie i dobrze przygotujcie się do zgłoszenia. To zwiększa szanse na wdrożenie Waszego pomysłu. Udostępniamy też krótkie wyjaśnienie, które pozwoli Wam rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Zachęcamy do zgłaszania Waszych pomysłów. Ankieta nie ma ograniczeń czasowych, możecie zgłaszać pomysły tak długo, jak chcecie.
Zagadnienia do opracowania wniosku - na stronie NCBiR: https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

--     --     --

 

 

 

 

 

SMN20193 300

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2019

Celem  Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki jest umożliwienie studentom przedstawienia wyników własnych badań naukowych w zakresie nauk fizycznych i pokrewnych. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Nanotechnologii Nanorurki i Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum jest wydarzeniem bezpłatnym i ma charakter niekomercyjny. Konferencja odbędzie się w dniach 6–7 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ludwika Pasteura 5 w Warszawie. W ramach konferencji odbędą się trzy sesje równoległe wystąpień studentów, jedna sesja plakatowa oraz pięć wystąpień gości specjalnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: smn.fuw.edu.plWśród zaproszonych gości Sympozjum będą między innymi:

- Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, wybitny fizyk-teoretyk. Prof. Krzysztof Pachucki w 2018 roku został laureatem prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek. Jest to najbardziej prestiżowa nagroda w tej dziedzinie w Polsce, zwana "polskim Noblem".

- Prof. dr hab. Marek Biesiada, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, który zajmuje się kosmologią obserwacyjną i astrofizyką teoretyczną, a w szczególności problemami ciemnej materii i ciemnej energii. W swych badaniach wykorzystuje m.in zjawisko soczewkowania grawitacyjnego.

- Dr inż. Paweł Gruszecki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmujący się m.in. obliczeniami struktur ferromagnetycznych, falami spinowymi - zaburzeniom namagnesowania.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Formularz zgłoszeniowy