Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Zrzut ekranu 2020 07 12 o 11.43.55 

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się publikacja zawierająca wiele ciekawych informacji dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw - lokatorów ośrodków innowacji. Analiza aktywności przedsiębiorstw obejmuje innowacyjność, internacjonalizację, współpracę oraz potencjał do efektywnego uczestnictwa w czwartej rewolucji przemysłowej. Liczymy, że będzie ona Państwu przydatna i zachęcamy do lektury. Całość monografii - autorstwa Michała Borowego, Marzeny Mażewskie i Joanny Rudawskiej do pobrania na stronie newslettera SOOIPP pod adresem:  Monografia

 

 

 

....

 

 

 

 

Logo SOOiP 

Popularyzacja procesów komercjalizacyjnych jako element promocji aktywności ośrodków naukowych

21 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce organizuje w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie konferencję "Efektywna Komercjalizacja Innowacyjnych Rozwiązań Technologicznych". Konferencja realizowana w ramach zadania publicznego finansowanego przez MNiSW jest skierowana do CTT i Spółek Celowych uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw. Jej celem jest upowszechnienie zakończonych sukcesem komercjalizacji przeprowadzonych przez ww. podmioty,  wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej współpracy między ośrodkami. Po raz pierwszy konferencja realizowana jest w konwencji  panelu eksperckiego z teletransmisją do 6 ośrodków innowacji w Polsce. Zgłoszeni uczestnicy to przedstawiciele wiodących w Polsce Centrów Transferu Technologii z Uniwersytetu Jagielońskiego, AGH, Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego i Śląskiego, Politechniki Krakowskiej i Białostockiej oraz parków technologicznych z Poznania i Wrocławia. W konferencji wezmą udział  także przedsiębiorcy i przedstawiciele ośrodków badawczych.  Program konferencji

 

Konferencja20161121 110801 700 

 

20161121 Konferencja 700

Migawki z konferencji on-line zorganizowanej przez SOOIP 21.11.2016 r. w Sali Konferencyjnej IZTECH

Zdjęcia: Edward Piekarski, Iztech

 Link do video:  youtube