21 września 2016 r. odbędzie się spotkanie "Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywieniu - Dobrym Partnerem dla Przemysłu", organizowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Spotkanie ma na celu przedstawienie tematyki badawczej oraz technologii podejmowanych na Wydziale, w celu nawiązania współpracy z przedsiębiorcami z branży chemicznej. agenda zaproszenie