logomt

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej organizuje 21 września 2016 r. o godz. 12.00 spotkanie z przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw przemysłowych, którego celem będzie m.in. przedstawienie nowych członków zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodraczym oraz zaprezentowanie aktualnej działalności Wydziału Mechanicznego Technologicznego, w tym nowych specjalności, realizowanych projektów oraz staży i praktyk ze szczególnym uwzględnieniem studiów dualnych. Miejsce spotkania: Sala Rady Wydziału.