Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Zrzut ekranu 2020 07 12 o 11.43.55 

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się publikacja zawierająca wiele ciekawych informacji dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw - lokatorów ośrodków innowacji. Analiza aktywności przedsiębiorstw obejmuje innowacyjność, internacjonalizację, współpracę oraz potencjał do efektywnego uczestnictwa w czwartej rewolucji przemysłowej. Liczymy, że będzie ona Państwu przydatna i zachęcamy do lektury. Całość monografii - autorstwa Michała Borowego, Marzeny Mażewskie i Joanny Rudawskiej do pobrania na stronie newslettera SOOIPP pod adresem:  Monografia

 

 

 

....

 

 

 

logomt

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej organizuje 21 września 2016 r. o godz. 12.00 spotkanie z przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw przemysłowych, którego celem będzie m.in. przedstawienie nowych członków zespołu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodraczym oraz zaprezentowanie aktualnej działalności Wydziału Mechanicznego Technologicznego, w tym nowych specjalności, realizowanych projektów oraz staży i praktyk ze szczególnym uwzględnieniem studiów dualnych. Miejsce spotkania: Sala Rady Wydziału.