Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Zrzut ekranu 2020 07 12 o 11.43.55 

Nakładem Wydawnictwa SGGW ukazała się publikacja zawierająca wiele ciekawych informacji dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw - lokatorów ośrodków innowacji. Analiza aktywności przedsiębiorstw obejmuje innowacyjność, internacjonalizację, współpracę oraz potencjał do efektywnego uczestnictwa w czwartej rewolucji przemysłowej. Liczymy, że będzie ona Państwu przydatna i zachęcamy do lektury. Całość monografii - autorstwa Michała Borowego, Marzeny Mażewskie i Joanny Rudawskiej do pobrania na stronie newslettera SOOIPP pod adresem:  Monografia

 

 

 

....

 

 

 

 

Przemysł4.0 images

 

26.07.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się I posiedzenie Zespołu ds Transformacji Przemysłowej (ZPT), na podstawie zarządzenia Ministra Rozwoju o powołaniu ZTP (Dz. U. Ministra Rozwoju z 7 lipca 2016 r. poz. 32). Celem spotkania członków ZPT jak i ekspertów Grup Roboczych, w którym uczestniczyła także wiceminister Jadwiga Emilewicz, było:

- omówienie strategicznego projektu przewidywanego w Założeniach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, odnoszącego się do cyfrowej transformacji przemysłu,
- przedstawienie stanu prac nad obecnymi i przyszłymi inicjatywami Komisji Europejskiej w obszarze cyfryzacji przemysłu,
- przedstawienie propozycji zakresu merytorycznego prac grup roboczych.

Przedstawiono wstępny podział na Grupy robocze i ich zakresy działania:

1. Grupa robocza ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych,

2. Grupa robocza ds. cyfrowego wspomagania przemysłu,

3. Grupa robocza ds. inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych, 

4. Grupa robocza ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0,

5. Grupa robocza ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0,

6. Grupa robocza ds. statystyki sektora ICT i usług teleinformatycznych dla potrzeb statystyki gospodarczej i monitorowania.

Ministerstwo Rozwoju przygotuje harmonogram prac ZPT, uwzględniając uwagi i pytania zgłaszane przez uczestników posiedzenia. Ze strony Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii członkami Zespołu są:

1. dr Olaf Gajl - Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Danych - Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa
2. Pan Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarzadu WASKO S.A., Warszawa
3. Pan Jacek Szczepański - Wiceprezes Zarządu Atende S.A., Warszawa
4. prof. Stanisław Trenczek - Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice.

Izbę na posiedzeniu reprezentowali: Adam Piotrowski - Prezes Zarządu VIGO System S.A. oraz Edward Piekarski - Dyrektor Centrum Promocji Przedsiębiorczości.