Biała Księga Polskiego Przemysłu - wystąpienie wicepremiera Jarosława Gowina

 

 

Premier Gowin przedstawił Białą Księgę Rozwoju Przemysłu:
nowoczesny przemysł to klucz do rozwoju i dobrobytu Polski

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorców, krótkie i nieskomplikowane procedury administracyjne, stabilne i proste przepisy to klucze do rozwoju polskiego przemysłu – takie wnioski płyną z podsumowania konsultacji w sprawie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Będą one podstawą do opracowania nowej Polityki Przemysłowej Polski, jednego z najważniejszych projektów rozwojowych przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. "Nowoczesny i konkurencyjny przemysł  odegra kluczową rolę, jeżeli chodzi o przyszłość, rozwój i dobrobyt naszego kraju" – powiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii  Jarosław Gowin.
Wicepremier Jarosław Gowin wraz z wiceministrem rozwoju, pracy i technologii Robertem Tomankiem przedstawili na środowej konferencji prasowej wyniki konsultacji będących podstawą opracowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Resort otrzymał ponad 300 zgłoszeń dotyczących różnorakich barier stojących na drodze przemysłu. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe wskazywały również na proponowane rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu. Wnioski płynące z postulatów zebranych w  wyniku dialogu z przedsiębiorcami będą podstawą do opracowania  Polityki Przemysłowej Polski.