Biała Księga Polskiego Przemysłu

 

 

Biała Księga Polskiego Przemysłu

Częścią nowej polityki przemysłowej będzie Biała Księga Polskiego Przemysłu, która powstanie na podstawie rozmów z przedsiębiorcami, specjalistami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji potrwa do 31 stycznia i można wziąć w nim udział wypełniając formularz na stronie MRPiT. Pytania dotyczą ogólnych i specyficznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu problemów z funkcjonowaniem branży, narzędzi potrzebnych do rozwoju firmy i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz słabych i silnych stron konkretnego podmiotu. Odpowiedzi posłużą do opracowania dokumentu, natomiast końcowe wnioski i rekomendacje, jak podkreśla wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin, staną się podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych, a także posłużą do zbudowania najpełniejszego katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych branż. więcej