NPP - zadania

 

 LOGO POZIOM PL biale tlo 3

Nowa Polityka Przemysłowa będzie programem skierowanym do branż przemysłowych, który uzupełni swoim sektorowym podejściem Strategię Produktywności. W ramach nowej polityki przemysłowej precyzyjnie zdefiniujemy problemy oraz bariery poszczególnych branż,  zaproponujemy konkretne rozwiązania z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych i instytucjonalnych.

 • Nowa Polityka Przemysłowa będzie oparta o osie rozwojowe i będą to:
 • Cyfryzacja - usprawnienie działalności przemysłowej  od projektowania produktów
 • aż po zmianę modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 • Bezpieczeństwo – odtworzenie zdolności produkcyjnych kluczowych produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
 • Lokalizacja produkcji przemysłowej – zapewnienie autonomii gospodarczej, skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów;
 • Zielony Ład – przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • Nowoczesne społeczeństwo - dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przyszłego rynku pracy
 • Instrumenty wykorzystywane do realizacji Polityki Przemysłowej:
 • Deregulacja - zniwelowanie istniejących barier prawnych rozwoju przemysłu;
 • Kontrakt branżowy - umowy pomiędzy rządem a reprezentatywnymi przedstawicielami poszczególnych branż gdzie obie strony zobowiązują się do określonych działań, np. rząd do poprawy regulacji, inwestycji infrastrukturalnych, dofinansowania badań naukowych, a branża – do inwestycji, ograniczenia emisji, szkolenia pracowników czy transferu wiedzy;
 • Agendy Badawcze / Programy sektorowe - ustanawianie programów badawczych i rozwojowych wspierających branże, które poprzedzone będą ustrukturyzowanym dialogiem z przedsiębiorstwami;
 • Wsparcie kompetencji potrzebnych branżom – rozwój kompetencji pracowników dla utrzymania dotychczasowych operacji oraz zabezpieczenia przyszłych działań;
 • Polityka zakupowa - odpowiednie reguły nadane zamówieniom publicznym  stymulujące rozwój przemysłu w zakresie nowych technologii, kooperacji, innowacyjnych produktów i ich standardów;
 • Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej – promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych, aktywne włączanie dyplomacji ekonomicznej we wsparcie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, wsparcie rodzimych inwestycji za granicami naszego kraju;
 • Kontrakty z organizacjami międzynarodowymi - wspieranie branż w pozyskiwaniu nowych rynków poprzez pomoc w ubieganiu się o zamówienia publiczne poza zagranicami PL.   więcej informacji