Jak zaoferować usługi firmy w Bazie Usług Rozwojowych PARP

 

Baza Usług Rozwojowych

 PARP otrzymuje wiele zapytań dotyczących sposobu rejestracji firmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy samouczek, który krok po kroku prezentuje sposób rejestracji Dostawcy usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który dostępny jest pod tym adresem. (film instruktażowy nr 6).

Formularz Karty Dostawcy usług składa się z czterech części w tym trzech obowiązkowych ‘Dane podstawowe’, ‘Dane teleadresowe’, ‘Oferta szkoleniowa’ oraz części nieobowiązkowej ‘Certyfikaty i uprawnienia’. 

  • Zakładka 1 ‘Dane podstawowe’

Po wpisaniu numeru REGON dane podstawowe oraz dane teleadresowe  zaciągane są z rejestru Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie dane te podlegają edycji. Dane firmy muszą być zgodne z dokumentem rejestrowym na dzień złożenia wniosku o wpis do  Bazy Usług Rozwojowych. Z listy rozwijanej wybieramy także formę prawną, która musi być zgodna z dokumentem rejestrowym. Dodatkowo w tej części Karty Dostawcy usług można przedstawić informacje o firmie uzupełniając pole ‘Charakterystyka działalności firmy’. Można tu również dodać załączniki potwierdzające działalność firmy w postaci np. referencji, licencji czy też certyfikatów.
Ważne aby załączone dokumenty nie zawierały danych osobowych, np. numeru PESEL, adresu zamieszkania. Jeżeli chcemy świadczyć usługi z możliwością dofinansowania należy pamiętać, że dokument uprawniający należy dołączyć w 4 zakładce Karty Dostawcy usług ‘Certyfikaty i uprawnienia’ w części ‘Lista certyfikatów’ lub ‘Uprawnienia z moc prawa’.

  • Zakładka 2 ‘Dane teleadresowe’

Dane adresowe należy wybierać z list rozwijanych, muszą być zgodnie z dokumentem rejestrowym na dzień złożenia wniosku o wpis do  Bazy Usług Rozwojowych.
Dane tj. numer telefonu, adres e-mail, strona www dodajemy za pomocą przycisku „+”.

  • Zakładka 3 ‘Oferta szkoleniowa’

Dostawca usług w BUR ma możliwość uzyskać wpis uprawniający do świadczenia usług z dofinansowaniem lub wpis bez takiej możliwości (wpis komercyjny). Zaznaczając odpowiedź ‘Nie’ przy pytaniu ‘Czy chcesz świadczyć usługi z możliwością dofinansowania ze środków publicznych?’ Można przekazać Kartę Dostawcy usług do weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji Dostawca usług może świadczyć usługi komercyjne, czyli bez możliwości dofinansowania. 
W przypadku wpisu z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem należy poświadczyć spełnianie potencjału: technicznego, ekonomicznego, kadrowego oraz poświadczyć przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

  • Zakładka 4 ‘Certyfikaty i uprawnienia’

Wskazujemy dokument poświadczający prowadzenie wysokiej jakości usług, jak np. certyfikat jakości lub dokument wydany na podstawie przepisów prawa. Na podstawie załączonych dokumentów przydzielane są uprawnienia do świadczenia usług z możliwością dofinasowania. Dodanie certyfikatu następuje poprzez wypełnienie formularza ‘Dodawanie certyfikatów’ w polach oznaczonych czerwoną gwiazdką. Dodanie uprawnienia z mocy prawa następuje poprzez uzupełnienie formularza ‘Dodawanie uprawnień’ w polach oznaczonych czerwoną gwiazdką.

Ważne by dane Dostawcy Usług wymienione na certyfikacie oraz dokumencie uprawiającym do świadczenia usług z dofinansowaniem były zgodne z dokumentem rejestrowym. PARP na bieżąco aktualizuje listę certyfikatów, akredytacji oraz uprawnień z mocy prawa umożliwiających świadczenie usług rozwojowych z dofinansowaniem. Lista certyfikatów dostępna jest pod adresem. Lista uprawnień z mocy prawa dostępna jest pod adresem

Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych Kartę Dostawcy usług przekazujemy do weryfikacji. System automatycznie wygeneruje oświadczenie o zgodności danych, które należy zaakceptować, pobrać, wydrukować, podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłać do PARP.
 

Informacja jak poprawnie przekazać „Oświadczenie o zgodności danych” znajduje się stronie.