Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

logotyp KPK

 

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoj

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa.

Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie analiz statystycznych, publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Bezpłatną pomocą służy Państwu kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie otrzymacie Państwo również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Działania KPK w Programie Horyzont Europa są wspomagane przez 10 Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych polskich ośrodkach akademickich. Polską społeczność biznesową i naukową wspiera również od 2019 r. Biuro NCBR w Brukseli, promujące polskie priorytety w Brukseli i organizujące wiele spotkań informacyjnych z reprezentantami instytucji europejskich.

Wykorzystujemy cały nasz potencjał i wieloletnie doświadczenie dotyczące prowadzenia unijnej polityki i mechanizmów wsparcia dla obszaru badań, rozwoju technologii i innowacji. Eksperci KPK to osoby oficjalnie mianowane przez Komisję Europejską i pełniące funkcję National Contact Points – oznacza to, że ich obowiązkiem jest nieść zainteresowanym jednostkom pomoc w uczestnictwie w PR UE, ale też gwarantuje dostęp do wiedzy bezpośrednio z Komisji Europejskiej i udział w pracach nad założeniami i zasadami wszelkich inicjatyw w ramach Horyzontu Europa. Eksperci KPK wnieśli swój znaczący wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), przygotowanie kolejnych programów ramowych – 6.PR, 7.PR, Horyzontu 2020 i Horyzontu Europa. W ramach NCBR, którego częścią jesteśmy od listopada 2020 r., współpracujemy obecnie przy programowaniu działań ze środków europejskich na nową perspektywę finansową oraz działamy na rzecz harmonizacji grantowej oferty krajowej z ofertą nowego programu ramowego.
więcej

--     --     --