Tydzień z Klastrami w PR "Horyzont Europa", 19 - 23.04.2021 - online (2)

 

Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa”
19-23.04.2021
online

 to cykl spotkań poświęconych klastrom, czyli obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa.

Podobnie jak poprzednie programy ramowe, program Horyzont Europa będzie finansować między innymi projekty konsorcjów międzynarodowych o bardzo szerokim zakresie tematycznym. W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) będziecie Państwo mogli aplikować o projekty na różnych poziomach gotowości technologicznej.  W ramach budżetów od 1 do ponad 20 mln euro na projekt będziecie mieli Państwo szansę odpowiedzieć na pytania stawiane przez Komisję Europejską i realizować swój pomysł w ramach międzynarodowego projektu. Na tę część programu Horyzont Europa, przeznaczona jest ponad połowa łącznego budżetu – czyli ponad 50 mld euro. Jest zatem o co się ubiegać!

W jakich zakresach tematycznych można aplikować o projekty? Zagadnienia zostały zebrane w 6 klastrach tematycznych. W każdym z tych obszarów będą ogłaszane konkursy, w ramach których Komisja Europejska określi wyzwania, którym postarają się sprostać wykonawcy projektów. Całość odbędzie się w formie wydarzenia online w dniach 19 – 23 kwietnia. Początek spotkań o godz. 10.00.

Rejestracja i szczegóły dotyczące poszczególnych dni:

19.04. -  Zdrowie
20.04. - Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne oraz bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
21.04. - Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
22.04. - Klimat, energia, mobilność
23.04. - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

--     --     --