Akces NCBR sp. z o.o. - ważnym ogniwem w NCBR (2)

 

Nowy podmiot w Grupie NCBR

Akces NCBR 1460x616

Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizację. Wśród dotąd dostępnych narzędzi i programów klienci NCBR nie znajdowali instrumentu, który obok możliwości finansowania oferowałby wsparcie poprzez wiedzę i mentoring potrzebne do przygotowania skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsięwzięcia. Ta sytuacja zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności Akces NCBR sp. z o.o. – mówi Adam Kostrzewa, prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o. – Będziemy równocześnie wykorzystywać wieloletnią ekspertyzę NCBR w sferze B+R, łącząc ją z doświadczeniami biznesowymi i rynkowymi, aktywizując podaż wartościowych polskich projektów B+R do komercjalizacji. Ponadto Akces NCBR będzie sięgać do najlepszych praktyk międzynarodowych ośrodków wspierania B+R i innowacji, dążąc do zapewnienia polskim naukowcom i przedsiębiorcom najlepszej wiedzy oraz szans na umiędzynarodowienie przygotowywanych rozwiązań i projektów – dodaje.
więcej informacji