Nabór ostatniej szansy w konkursie Szybka Ścieżka

 

Nabór ostatniej szansy w konkursie Szybka Ścieżka

To już ostatni w kończącej się perspektywie unijnej, horyzontalny konkurs Szybkiej Ścieżki. 22 marca rozpoczęliśmy nabór wniosków w pierwszej rundzie, adresowanej do dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (również z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Od 13 kwietnia będzie zaś można aplikować w rundzie drugiej, przeznaczonej dla MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Budżet konkursu to 300 mln zł.

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni). więcej