Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Nowy rok – nowe wyzwania

 Zygmunt Krasiński

Wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,
Szanowni Państwo,

Pandemia COVID-19, poza tragicznymi skutkami zakażeń, pobudziła zainteresowanie społeczeństwa problemami gospodarczymi, w tym zaawansowanymi technologiami. Wyniki badań potwierdzają zwiększone zainteresowanie dostępem do zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wielu z nas, po raz pierwszy, zderzyło się z nowościami w zakresie sprzętu, narzędzi oraz oprogramowania, umożliwiającymi zdalną pracę, naukę, rozwój telemedycyny i coraz szerszą akceptację w społeczeństwie internetu. Z danych GUS wynika, że dzięki wykorzystaniu internetu jako środka masowej komunikacji, rośnie poziom korzystania z nowych źródeł wiedzy i podnoszenie dzięki nim kwalifikacji,  a także wzrost liczby osób pracujących i aktywnych zawodowo.

Cały świat stawia na zaawansowane technologie. Rozwój nowoczesnego, dobrze zarządzanego i opartego na osiągnięciach technologicznych przemysłu, został wpisany w aktualną agendę, zarówno krajową jak i europejską.

Aby tworzyć zaawansowane i globalnie dystrybuowane technologie, musimy operować narzędziami nowoczesnej polityki przemysłowej. Wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin, ogłosił na początku roku, rozpoczęcie prac nad Nową Polityką Przemysłową Polski, którą uważa za sposób na pokonanie nie tylko trudności, niesionych przez pandemię, ale i szansę, dla polskich firm. Ten program to 3 x PL: polski przemysł, polskie technologie i polska produkcja. Silny, innowacyjny i konkurencyjny przemysł, oparty na pięciu kluczowych osiach kształtujących "gospodarkę postcovidową". Są to: cyfryzacja, powrót do myślenia o przemyśle w kategoriach bezpieczeństwa i odtworzenia możliwości produkcyjnych, większy nacisk na lokalność produkcji przemysłowej, zapewnienie obiegu zamkniętego i niskoemisyjności oraz piąta oś - nowoczesne społeczeństwo rozwijające kompetencje w nowych, cyfrowych obszarach. Oznacza to, że winniśmy dążyć, aby polskie firmy były jak najszybciej gotowe do podjęcia konkurencji z liderami światowymi.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach, ich wyniki posłużą stworzeniu Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. (Formularz),   Konsultacje potrwają do końca stycznia. Wiem, że Członkowie Izby wielokrotnie zgłaszali pomysły i rozwiązania, które często zdobywały nagrody na międzynarodowych konkursach, wystawach i targach.

Wracając do wymiaru europejskiego, warto przypomnieć, że rok 2021 jest początkiem nowej perspektywy finansowania rozwoju nowoczesnych technologii w ramach budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na badania i innowacje. Zakończył się Program Horyzont 2020 i wkrótce ogłoszony zostanie jego następca - Horyzont Europa, o największym z dotychczasowych, budżecie - 95,5 mld euro. Ma on wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii w celu rozwiązania najważniejszych globalnych wyzwań naszych czasów i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów tego programu jest zwiększenie konkurencyjności Unii, w tym jej przemysłu. Dzięki aktywnemu włączeniu się Polski w proces negocjacji, mamy dobrze przygotowany program dla Polski, oparty na korzystnych zasadach: zwiększenie pakietu Widening (co najmniej 3,3% całości budżetu) i wprowadzenie geographical diversity, jako dodatkowego kryterium selekcji dla ex-aequo proposals. Pozwoli to na szersze otwarcie konsorcjów europejskich na partnerów z Polski. Są to pozytywne wiadomości dla Członków Izby, planujących zwiększenie zaangażowania w Horyzoncie Europa.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na krajowym portalu Horyzontu Europa, na którym pod koniec I kwartału 2021 r. pojawią się informacje o pierwszych konkursach w ramach Programu Pracy 2021-2022.

Chciałbym także przypomnieć, że każdy naukowiec, przedsiębiorca i innowator może zgłosić swój pomysł na program do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ankiecie STARTER można zaproponować nowe narzędzia wsparcia i wskazać tematyczne obszary, branże i technologie wymagające rozwoju.  Gorąco zachęcam Członków Izby do przesyłania pomysłów i opinii pod adresem.

Kończąc, niech mi będzie wolno posłużyć się hasłem: Czas na polskie technologie! – wypracowane we współpracy krajowych firm, uczelni i instytutów badawczych. Działajmy wspólnie na rzecz ich rozwoju dla dobra nie tylko krajowej, ale i globalnej gospodarki.

Pragnę zadeklarować, że Izba służy Państwu radą, pomocą i wsparciem we wszystkich podejmowanych przez Państwa działaniach, w szczególności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej.

Życzę Państwu zdrowia i pomyślności w realizowaniu zawodowych i osobistych wyzwań.

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

                                                                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku,                                                                                                                                                                              dr inż. Zygmunt Krasiński

 

 

English Version

Introduction

The Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH) was formed in 2008 and is composed of companies (representing all branches of national economy), universities and high schools, research institutes as well financial institutions. The IZTECH was established on initiative of Warsaw University of Technology, Wrocław University of Technology and Warsaw Military University of Technology. The IZTECH is first organization in Poland which unites different entities working for scientific and technological development.

 

Our mission

The IZTECH aims to promote and develop enterprise and economic activity based on specialized knowledge. We represent the common interest of polish science, business and national economy. We aim to strengthen ties between science and business. Our mission is also to promote and facilitate ties between scientists, scholars and business.

 

Our objectives

The IZTECH’s key objectives are:

 • to inspire changes improving legal conditions relating to development of high technologies
 • to counsel and advise in organizational-legal, financial and technological matters
 • to support companies in first stage of theirs activity
 • to strengthen cooperation between entrepreneur and scientists
 • to commercialize results of scientific research
 • to support IZTECH’s member which apply for EU structural funds
 • to cooperate with companies, universities and high schools, research institutes as well financial institutions
 • to promote results of scientific research and enterprise related to high technology
 • to promote achievements and inventions of IZTECH’s members
 • to provide protection for industrial and intellectual property abroad (in foreign legal system)
 • to promote products and services provided by IZTECH’s members
 • to provide marketing activity for our members
 • to organize exhibitions and expositions
 • to furnish an expertise or an expert opinion concerning technology, products and services
 • to arrange professional trainings and schooling
 • to promote and support University spin-off companies
 • to research into technological development perspectives
 • to publish materials concerning high technologies.

 

Activities and Services

Within the framework of ,,de minimis"-principle, The Polish Chamber of Commerce for High Technology offers services related to implementing of KETs (Key Enabling Technologies). We also aid and support business, in particular small and medium-sized enterprises through consultancy, corporate training and transfer of professional skills and specialized knowledge. We assist in raising funds and capital from the outer financing sources for project financing and aid-deserving investments. The main aim of our services is to support R&D (research and development) projects and to strengthen the deployment and implementation of services and products based on KETs. We cooperate with the best experts from Poland and abroad.

Due to the rising significance and importance of KETs for Polish industry and national economy, The Polish Chamber of Commerce for High Technologies has started to perform a wide range of services. We provide the following services:

- technological consulting

- business consulting

- organizational and management consulting

Members

Our members come from a wide range of industries and fields, from high-tech manufacturing to personal services and technical high schools and universities.

 

Initiatives

- FORESIGHT 2030  (Summary of final analisys)

- 5.2-project: supporting business environment institutions providing pro-innovative services and its networks of supra-regional importance, KET technologies.

 

Management board

Council of the Polish Chamber of Commerce for High Technology

President - Prof. (Mech. Eng.) Jerzy Buzek

Vice-President - Wojciech Wajda, Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Więckowski

Members

Adam Dubin, Krzysztof Chrzanowski, Olaf Gajl, Mirosław Grudzień, Andrzej Grzywak, Włodzimierz Kalita, Edward Kołodziński, Tadeusz Kulik, Sławomir Lachowski, Andrzej Nowicki, Ryszard Pregiel, Roman Szwed.

 

Board of Directors

Chairman of the Board

Prof. (Mech. Eng.) Ryszard Pregiel, Vice-chairman: Prof. Edward Kołodziński, Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Kulik

 

General Director

Paweł Stanczak

 

Audit Committee

Chairman

Leszek Jaroszewicz

Members

Wiesław Szelejewski

Jerzy Szymura

 

Organizational structure

Board of directors

Chairman of the Board - Prof. (Mech. Eng.) Ryszard Pregiel

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-chairman

Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Kulik

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-chairman

Prof. Edward Kołodziński

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Office of the Board of Directors

Director Michał J. Filipek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

General Director

Paweł Stanczak

Office of the Director General

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Assistance Department

Consulting Center and Center for Financial Engineering

Director Robert Gadowski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Expertise and Expert Opinion Center

Director Ph.D. (Mech. Eng.) Andrzej Witczak

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Enterprise Promotion Center

Director Edward Piekarski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Industrial Property Protection Center

Director Prof. (Mech. Eng.) Wiesław Kotarba

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Research Department

Study and Analyze Center

Director Prof. (Mech. Eng.) Edward Kołodziński

 

High Technology Foresight Center

Director Ph.D. (Mech. Eng.) Jacek Kuciński

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Contact us

Office of the Board of Management

Klarysewska Street 48

02-923 Warsaw, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Head Office

Czackiego Street 7/9

00-043 Warsaw, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--     --     --