Konferencja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Inteligentny Rozwój - wyzwania, metody, uwarunkowania - 9.02.2015 r.

Migawki z konferencji

 

 prof. pregiel otwiera konferencjae dsc2622a

 Otwarcie konferencji przez prof. R. Pregiela
(od lewej: Iwona Wendel, prof. Jerzy Buzek, Grażyna Henclewska, Ewa Mankiewicz-Cudny)

sesji przespoudniowej przewodzi prof. j. buzek dsc2632a

Sesji przedpołudniowej przewodniczył prof. Jerzy Buzek

widok sali dsc2636a

Widok sali

widok sali ii dsc2653a

Widok sali

przemawia min. iwona wendel dsc2654a

Przemawia Iwona Wendel

min. grayna henclewska dsc2660a

W imieniu Ministerstwa Gospodarki głos zabrała Grażyna Henclewska

dyr. marcin ata przedstawia prezentacjae dsc2666a 

Dyr. Marcin Łata - Departament Konkurencyjności i Innowacyjności MIR
przedstawił prezentację "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020"

piotr wojciechowski dsc2670a

Piotr Wojciechowski - prezes zarządu Grupy WB Electronics
omówił "Systemowe uwarunkowania skuteczności wsparcia prac badawczo-rozwojowych
prowadzonych w przedsiębiorstwach"

prof. leszek rafalski prezentacja dsc2672a

Prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
mówił o "Współpracy jednostek naukowych z przemysłem w realizacji celów PO IR w zakresie internacjonalizacji 
działalności przedsiębiorstw"

panel dyskusyjny dsc2702a

 Panel dyskusyjny prowadził prof. Józef Suchy, (drugi od lewej)
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

panelici dsc2704a

Uczestnicy sesji panelowej.
Od lewej: Marcin Szczeciński, dyrektor ADAMED S.A., Leszek Grabarczyk - zastępca dyrektora NCBiR,
Małgorzata Szczepańska - dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjknych MG,
prof. Józef Suchy, prof. Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki Wrocławskiej, Agata Juzyk - dyrektor ds. badań i rozwoju
KGHM Polska Miedź S.A., dr Danuta Ciechańska - dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 oraz Kazimierz Murzyn - prezez zarządu Klastra Life Science.

agata juzyk przedstawia prenetacjae dsc2716a

Agata Juzyk przedstawiła politykębadań i rozwoju prowadzoną w KGHM Polska Miedź S.A.

marcin szczeciski adamed dsc2720a

Marcin Szczeciński, dyrektor ADAMED S.A. omawia swoją prezentację

prof. tadeusz wiaeckowski dsc2725a

Prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej,  skoncentrował uwagę na koncepcjiinteligentnej specjalizacji


dr danuta ciechaska dsc2726a

Dr Danuta Ciechańska, dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

kazimierz murzyn dsc2731a

Kazimierz Murzyn, prezes zarzadu Klastra Life Science

Zdjęcia: Edward Piekarski, IZTECH