Zakończyło się Forum "Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości"

 

17 kwietnia 2015 r. zakończyło się - współorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, PSTT, ZDiUM we Wrocławiu oraz WASKO S.A. - w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej Forum "Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości", w którym uczestniczyli przedstawiciele miast realizujących programy ITS, naukowcy i przedsiębiorcy zajmujący się badaniami i wdrożeniami osiągnięć związanych z polityką mobilności i podnoszenia bezpieczeństwa transportu publicznego i prywatnego w miastach. W ramach Forum zorganizowana została przez PSTT XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Telematyka systemów transportowych", w której udział wzięło ponad 100 naukowców z Polski i Europy. Forum towarzyszyła wystawa praktycznych rozwiązań najnowszych technologii ITS stosowanych w ruchu miejskim.

Szczegółóy Forum i Konferencji, a także galeria zdjęć na portalu www.mobilne-miasto-its.iztech.pl