Prezentacje przedstawione podczas ETC Wrocław 2014


Przedstawiamy wystąpienia uczestników Sesji Plenarnych Europejskiego Kongresu Technologicznego - Wrocław 2014

dr Ricardo Bueno - prezentacja

dyr. Guido Chiappa - prezentacja

dyr. Bert De Colvenauer - prezentacja

dr Dusan Galik - prezentacja

prez. Emmanuel Forest - prezentacja

dr Georges Kotrotsios - prezentacja

prof. Zbigniew Kuźnicki - prezentacja

dr Marek Przeor - prezentacja

prof. Leszek Rafalski - prezentacja

Leena Sarvaranta - prezentacja

dr Peter van Staa - prezentacja

dr Giuseppe Tartaglione - prezentacja

wicemin. Iwona Wendel - prezentacja

dr Andreas Wild - prezentacja

©  Prezentacje chronione są prawami autorskimi, bez prawa wykorzystania w części lub całości.