Informator ETC Wrocław 2014

Informator wydany przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii z okazji Europejskiego Kongresu Technologicznego - Wrocław 2014 (pełny tekst)