Nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”

 210904 Horizon social v0324 0

W ramach europejskiego procesu transformacji cyfrowej (Klaster Europa 4) opublikowano cztery nowe cyfrowe zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa”. Zapraszamy beneficjentów pracujących nad nowymi technologiami cyfrowymi i przemysłowymi.

Tematy zaproszeń do składania wniosków:

  • Technologie cyfrowe i nowe technologie na rzecz konkurencyjności i dostosowania się do zielonego ładu
    • Otwarte źródło dla usług opartych na chmurze (RIA)
    • Zaawansowane systemy wieloczujnikowe (partnerstwo fotograficzne) (RIA)
  •  Rozwój technologii cyfrowych i przemysłowych skoncentrowanych na etyce i człowieku
    • Bezpieczniejszy Internet nowej generacji: Technologie identyfikacji cyfrowych materiałów niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych (CSAM) (RIA)
    • Rozszerzone uczenie się rzeczywistości – zaangażowanie i interakt (IA)

Termin składania wszystkich zaproszeń upływa 5 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00.

Dodatkowe informacje - link