Granty EUeic1460x616

 

Granty dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa

Oprócz grantów na badania naukowe, Horyzont Europa ma również bogatą ofertę dla firm. Na konkursy Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council – EIC) w ramach filaru Innowacyjna Europa w 2021 r. przeznaczono 1,5 mld euro. Przedsiębiorcy, którzy tworzą przełomowe technologie, mają do dyspozycji kilka rodzajów grantów.
EIC wspiera najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm (MŚP), start-upy (ze wszystkich branż) oraz konsorcja w realizowaniu ich projektów. Wnioski o granty składa się bezpośrednio do Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu Funding & Tender Opportunities.

Dla kogo Pathfinder, Accelerator, Transition?

Dla MŚP oraz start-upów, którzy posiadają prawie gotowy produkt – mogą pochwalić się prototypem rozwiązania dedykowane jest dofinansowanie z EIC Accelerator. Na rozwijanie innowacyjnych projektów można pozyskać grant do 2,5 mln euro albo tzw. finansowanie mieszane – grant plus finansowanie kapitałowe na komercjalizacją produktu – łącznie do wysokości 17,5 mln euro. O finansowanie w tym przypadku firma musi ubiegać się samodzielnie, nie ma możliwości tworzenia konsorcjum.

Wnioski  można składać w ramach dwóch typów naborów: 

  • Open: Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek.
  • Challenge: Wspiera start-upy i MŚP, które opracowują rozwiązania dla wskazanych w ogłoszeniu konkursu tematów: zdrowie, zielone technologie i rozwiązania cyfrowe.

Proces aplikacyjny do EIC Accelerator jest trzyetapowy: na początek składa się krótki, zaledwie 5-stronicowy wniosek wraz z 3-minutowym filmem wideo oraz krótką prezentacją. Nabór krótkich wniosków jest ciągły – aplikację możemy złożyć w każdym momencie i powinna być ona oceniona w ciągu 4 tygodni. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione w pierwszym etapie, mają 12 miesięcy, aby złożyć wniosek pełny. Proces aplikacyjny kończy spotkanie z 6-osobowym jury, które podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z uwagi na pandemię obecnie finałowe rozmowy odbywają się online. Docelowo finaliści będą zapraszani do Brukseli.
 
Dla projektów na najwcześniejszym etapie przewidziano granty EIC Pathfinder. Dzięki środkom z EIC Pathfinder można na poziomie laboratorium zwalidować wizję radykalnie nowej technologii. Natomiast instrument EIC Transition ma pozwolić na dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów, które dostały już dofinansowanie na realizację wcześniejszych projektów (EIC Pathfinder lub ERC).
więcej informacji