X Kongres Technologii Chemicznej - Wrocław, 11-14.05.2022

 

X Kongres Technologii Chemicznej - Wrocław, 11-14.05.2022TECHEM1080

 

Kongres Technologii Chemicznej zwyczajowo gromadzi szerokie rzesze przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz akademickich. Do tej pory zorganizowano 9 Kongresów – każdy na innej Politechnice. Prezentujemy 10. Jubileuszowy TeChem – w nowej odsłonie. Po 25-latach ponownie organizatorem będzie Politechnika Wrocławska. Chcemy, aby Kongres nadążał za zmieniającymi się czasami oraz wykorzystywał współczesne formy komunikacji. Doceniając rolę Kongresu w integracji środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-biznesowym, chcielibyśmy, aby był miejscem nawiązywania współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy nauką a biznesem.

Oferujemy następujące wydarzenia specjalne podczas X Kongresu Technologii Chemicznej:

  • Inkubator innowacji, 
  • Inkubator projektów – spotkania B2B, 
  • Debaty, 
  • Meeting room science & business, 
  • Otwarte laboratoria Wydziału Chemicznego PWr, 
  • Aplikacja 10 TeChem na smartfony & fanpage na mediach    społecznościowych, 
  • Nagroda za najlepszy wykład w danej sekcji (głosowanie uczestników za pomocą aplikacji TeChem10).

W trakcie X Kongresu Technologii Chemicznej odbędą się debaty, podczas których zostaną poruszone tematy: m.in. rola technologii chemicznej we współczesnej nauce, współpraca B+R, problem rosnących cen gazu ziemnego w produkcji chemicznej. Do dyskusji zostaną zaproszeni Rektorzy, Dziekani oraz przedstawiciele Przedsiębiorstw z całej Polski. Podsumowanie debat odbędzie się podczas konferencji prasowej z udziałem lokalnych i krajowych mediów. 

Kongres będzie platformą dyskusji naukowych, uzgodnień kooperacyjnych, spotkań biznesowych i towarzyskich, a także ma na celu integrację środowiska technologicznego. Formuła Kongresu: umożliwia prezentację osiągnięć naukowych i ich zastosowań praktycznych odbiorcom z sektora akademickiego i gospodarczego. Jednocześnie jest okazją do prezentacji firm branży chemicznej.

W ramach Kongresu planowane są wykłady plenarne, a także prezentacje ustne i sesje plakatowe w 5 sekcjach:

1.         Plenarna (sekcja z udziałem wybitnych Naukowców) 

2.         Technologie produktów podstawowych (rafinacja ropy naftowej i jej produktów, dodatki do paliw i olejów, nawozy, tworzywa polimerowe i dodatki pomocnicze, inne procesy wielkotonażowe)

3.         Technologie produktów specjalistycznych (produkty i tworzywa specjalistyczne, tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające, środki ochrony roślin i produkty bakteriobójcze)

4.         Technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony klimatu (zielona chemia, technologie materiałowe i korozja, technologie wytwarzania i magazynowania energii)

5.         Biotechnologie (przemysł żywnościowy, przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny, agrobiotechnologia.

Więcej informacji,   agenda,   rejestracja

--     --     --