PATRONATY OBJĘTE PRZEZ POLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Uprzejmie informujemy, że  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
obejmuje patronatem  popularyzację wydarzeń związanych z rozwojem nauki, nowoczesnej gospodarki,
współpracy podmiotów krajowych i zagranicznych w dziedzinie rozwoju technologii, upowszechniania wiedzy i wymiany doświadczeń zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Izby.
W tym celu prosimy o zapoznanie się z wnioskiem i po wypełnieniu przesłanie do Sekretariatu Izby:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wniosek

Logo IZTECH

 

Nazwa wydarzenia Zlecający/Zapraszający Data Uwagi
Rok 2022
4. Forum Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie PFAG - online Warszawa 16-17.02.2022 Patronat Honorowy
X Kongres Technologii Chemicznej Politechnika Wrocławska Wrocław 11 - 14.05.2022 Patronat Honorowy
EEC Trends 2022 - Debata W ramach XIV. EKG Katowice Katowice 20.01.2022 Patronat Honorowy
Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce Politechnika Wrocławska - online Wrocław 27-28.01.2022 Patronat Honorowy
Rok 2021
Konferencja "O Lemie i kosmosie" NCBR - online Warszawa 23-24.11.2021 Patronat Honorowy
Horyzont Innowacji NCBR - online Warszawa 25.11.2021 Patronat Honorowy
Project: Maganement - Edukacja MNiE, NCBR, IZTECH - online Warszawa 4-5.11.2021 Patronat Honorowy
24. Konferencja IPMA Polska IPMA online Warszawa 15-16.09.2021 Patronat Honorowy
Miesiąc Liderów Przemysłu ARP Warszawa 15-16.09.2021 Patronat Honorowy
XVII Międzynarodowy Kongres MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krajowie Kraków 14-16.05.2021 Patronat Honorowy
XVII Międzynarodowy Kongres MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krajowie Kraków 14-16.05.2021 Patronat Honorowy
Kongres 590 - udział NCBR Biuro Kongresu 590 Rzeszów 4-5.11.2021 Patronat Medialny
Energy Industry Mixer Bosetti Global Consulting 8.06.2021 - online Patronat Honorowy
33. Konferencja Energetyczna EuroPower MMC Polska Warszawa 17-18.11.2021 Patronat Honorowy
InterNanoPoland 5th Edition INP2021 14-15.04.2021 - online Patronat Honorowy
Rok 2020
IX Edycja Top Industry Summit Executive Club Warszawa 14.10.2020 Patronat Honorowy
2. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji MMC Polska Warszawa 27-28.10.2020 Patronat Honorowy
XV Forum Nowej Gospodarki Park Naukowo-Technologiczny Katowice 29.10.2020-19.XI.2020 Patronat Honorowy