Uczelnie wyższe

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE

AKADEMIA POLONIJNA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA - WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BYDGOSKA im. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY w WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w Warszawie

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY w ŁODZI

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Warszawie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE