Uczelnie wyższe

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY w BYDGOSZCZY

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

AKADEMIA POLONIJNA w CZĘSTOCHOWIE