Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego - 18.11.2021 r.

 

Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego

18 listopada 2021 ogłoszone zostaną – podczas Gali w hotelu Novotel Warszawa Centrum – wyniki Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021. Ranking ten, przygotowany przez Perspektywy po raz ósmy po pandemicznej przerwie, będzie aktualną diagnozą polskiego rynku studiów menedżerskich.

Ogłoszenie wyników Rankingu MBA 2021 będzie finałowym akcentem Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego organizowanego po raz drugi przez Perspektywy. W ramach Forum odbędą się dwa panele dyskusyjne. Panel pierwszy, z udziałem rektorów najlepszych polskich uczelni kształcących kadry zarządczo-ekonomiczne, poświęcony będzie tematowi: Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb po pandemicznego rynku pracy? Panel drugi, z udziałem dyrektorów najlepszych programów MBA, skupi się na temacie: Przewagi konkurencyjne programów MBA – czym są, dokąd ewoluują, jak je mierzyć?

Ambicją Perspektyw jest profesjonalna promocja programów MBA zarówno wśród potencjalnych kandydatów – menedżerów średniego i wyższego szczebla, jak i osób ze środowiska HR zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji najwyżej kwalifikowanych kadr kierowniczych.

Przygotowanie Rankingu nadzoruje Kapituła pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego i Gala Rankingu MBA odbędą się w formie stacjonarnej, ale z towarzyszącą im transmisją online.
Na uroczystość w imieniu organizatorów zaproszony został Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
- dr inż. Zygmunt Krasiński.
Do pobrania Folder

--     --     --