Współpraca Izby z Instytutem Ogrodnictwa - Państwowym Instytutem Badawczym

 

Wizyta w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym

W dniu 26 października 2021 r. w siedzibie Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Izby, spotkał się z prof. dr hab. Dorotą Konopacką, dyrektorem Instytutu . Rozmowy dotyczyły członkostwa oraz przyszłej współpracy IZTECH z IO PIB.