XVI Ogólnopolski Kongres Obywatelski - 16.10.2021

 

XVI Ogólnopolski Kongres Obywatelski

W dniu 16 października 2021 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się XVI Ogólnopolski Kongres Obywatelski „Polska jutra. Zielona transformacja - Nowe Technologie – Współpraca”, podczas którego panelistą Sesji I. Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji.  „Jak wybrać polskie specjalizacje, według jakiego klucza” był dr Zygmunt Krasiński – prezes Izby.
Więcej: https://www.kongresobywatelski.pl/