Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - Bydgoszcz 30 - 31.08.2021 r.

 

 Kadr MG 7994 1 kopia

 Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - Bydgoszcz 30 - 31.08.2021 r.

W dniach 30 – 31.08.2021 r. w Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W Konferencji, na zaproszenie prof. Teofila Jesionowskiego, przewodniczącego KRPUT oraz prof. Marka Adamskiego, rektora UTP w Bydgoszczy wziął udział dr Zygmunt Krasiński – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, przedstawił m.in. działania Izby na rzecz transformacji cyfrowej, zapraszając rektorów i uczelnie techniczne do współpracy.

Udział prezesa Izby w Konferencji stał się okazją do przedstawienia efektów zorganizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z Politechniką Warszawską FORUM TRANSFORMACJI CYFROWEJ w dniu 12 lipca 2021 r. Zapowiedział także III EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE planowane przez Izbę na rok 2022. Tematyka EFT dotyczyć będzie transformacji cyfrowej i umocnienia roli Polski w partnerstwach i konsorcjach europejskich.

Prezes Krasiński złożył kadrze naukowej i studentom Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć badawczych z okazji jubileuszu 70-lecia Uczelni.

Prezentacja wystąpienia dr Z. Krasińskiego