Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum "Centrum Transformacji Cyfrowej"

 

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum
"Centrum Transformacji Cyfrowej"

Podczas Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu podpisano 12.07.2021 r. porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.

Partnerami Konsorcjum są: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

--      --     --