XIV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 - podsumowanie


banner www 1045x286px 2020 1 ENG 01

 
XIV Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji  INTARG 2021
(podsumowanie)

Od wielu lat Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii ma zaszczyt być Patronem Honorowym jednego z najważniejszych wydarzeń w kraju, jakim są Międzynarodowe Targi Wynalazczości i Innowacji INTARG. Od lat widzimy jak Targi gromadzą coraz szersze spektrum uczestników, dzięki rozszerzaniu palety branż wystawienniczych, przyciągających nie tylko krajowych, ale i zagranicznych wystawców.  INTARG stał się przeglądem osiągnięć instytutów naukowych, innowacyjnych przedsiębiorstw high-tech, nawiązujących współpracę  z nowymi partnerami, a nawet młodych wynalazców i innowatorów ze szkół średnich. Doskonała organizacja Targów i umożliwienie nowoczesnej prezentacji osiągnięć w trybie wizualizacji internetowej, rozszerzenie kategorii nagradzanych wynalazków gwarantują INTARGowi dalszy rozwój i sięganie po nowe sukcesy.  Rok 2022 będzie rokiem organizacji jubileuszowych - XV. Targów. Weźmy w nich udział, pokażmy naszym wynalazcom i racjonalizatorom, że ich praca i myśl nie idą na marne!
Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników, wynalazków i nagrodzonych firm.

Edward Piekarski, Dyrektor Centrum Promocji Przedsiębiorczości
Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii