Forum Transormacji Cyfrowej Przemysłu zakończyło obrady (2)

 

 

Forum
Transformacji Cyfrowej
Przemysłu 
zakończyło obrady
12.07.2021 r.


Zakończyły się obrady Forum Transformacji Cyfrowej Przemysłu, w którym wzięli udział m.in. Wicepremier, Minister Przemysłu, Pracy i Technologii dr Jarosław, GowinMałgorzata  Oleszczuk - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Piotr Dardziński - Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obradom przewodniczył prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, współorganizatora Forum. Uczestnicy Forum - rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy wiodących technologicznie przedsiębiorstw, a także dyrektorzy i prezesi instytucji wsparcia nauki i gospodarki krajowej - w wystąpieniach podkreślali wagę spotkania i wytyczane kierunki rozwoju transformacji cyfrowej, w tym zawarte m.in. w treściach przedstawionych prezentacji.

Wyrazy podziękowania za kreatywny udział w dyskusji kierujemy pod adresem partnerów Forum: Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT, Pana Kamila Wójcika - Wiceprezesa NOT,  Pana Wojciecha Wajdy - Prezesa WASKO S.A., Pana Włodzimierza Sosnowskiego - Wiceprezesa WASKO S.A., Pana Piotra Szynkarczyka - Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP - Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Pana Rafała Kajki - Dyrektora Działu Technologii Energetycznych w Grupie WB.

Podczas Forum podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum, którego celem będzie wszechstronna współpraca na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej przemysłu, w tym automatyzacji i robotyzacji oraz wdrażania sztucznej inteligencji do sterowania procesami produkcyjnymi. Przedmiotem działania Konsorcjum będzie doskonalenie kompetencji kadr menedżerskich i specjalistycznych w zakresie transformacji cyfrowej, certyfikacja ich umiejętności specjalistycznych oraz upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z cyfryzacji przemysłu.

Partnerami Konsorcjum są: Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Migawki z wydarzenia

--     --     --