Walne Zgromadzenie Członków Izby 12.07.2021 r.

 

1 iztech logo kopia 6


Walne Zgromadzenie Członków Izby

W dniu 12 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. W toku obrad - zgodnie ze Statutem - w związku z wygaśnięciem kadencji udzielono absolutoriom ustępującym organom Izby i dokonano wyboru członków Rady Izby III kadencji, w skład której wybrano 15 osób. Przewodniczącym Rady ponownie został prof. Jerzy Buzek. Dokonano także wyboru pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej Izby.