Newsletter NCBiR w nowej szacie

 

11.01.2021 r. ukazał się w internecie newsletter NCBiR pod tytułem "Nowe ambicje". Przedstawione aktualia są zręcznie zredagowane, z niewielkim komentarzem redakcyjnym, zachęcającym do zapoznania się z informacjami. Życząc Redakcji newslettera kolejnych sukcesów zachęcamy Członków Izby do  korzystania z wiadomości.
Centrum Promocji Przedsiębiorczości IZTECH

Rusza Horyzont Europa – najbardziej ambitny program wspierający innowacje w historii UE

9. program ramowy UE na rzecz badań i innowacji - Horyzont Europa - zostanie oficjalnie ustanowiony w pierwszym kwartale tego roku. Nowy program będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. To największy na świecie program tego typu. NCBR realizuje zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa, zlecone przez ministra właściwego ds. nauki. Horyzont Europa ma jeszcze skuteczniej odpowiadać na globalne wyzwania w obszarach takich jak ekologia czy cyfryzacja, co rodzi ogromne nadzieje na odbudowę kontynentu po pandemii COVID-19 i lepsze przygotowanie państw członkowskich na kolejne kryzysy.

Duży ruch na „Szybkiej Ścieżce”

Konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w formule „Szybkiej Ścieżki” biją rekordy popularności wśród przedsiębiorców i naukowców także w roku naznaczonym pandemią COVID-19. Podsumowaliśmy, że oferta wsparcia w 2020 roku sięgnęła w sumie blisko 3 mld zł. Trudno o lepsze wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich niż zainwestowanie ich w badania i rozwój. Dodatkowo już w pierwszym kwartale roku ogłosimy nowy konkurs z budżetem 300 mln zł.


Rozpoczynamy nabór w konkursie INFRASTARt

Od 11 stycznia do 11 marca br. trwa nabór w pierwszym konkursie w ramach programu INFRASTARt. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych, posiadających infrastrukturę B+R zbudowaną lub przebudowaną dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), dla której dofinansowanie wyniosło co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. W ramach Programu jednostki naukowe uzyskają wsparcie na utrzymanie tej infrastruktury, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. więcej

Nauka w parze z biznesem

Po raz dwunasty zapraszamy młodych naukowców do aplikowania o środki na autorskie projekty badawcze w ramach programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych. Budżet 12. konkursu w programie LIDER to 80 mln zł. Nabór będzie trwał od 18 stycznia do 18 marca 2021 roku.

11.01.2021.