Przyznano tegoroczne Kryształowe Brukselki

 

18 grudnia 2020 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Kryształowych Brukselek. Nagrodę w kategorii Nauka – Uczelnie otrzymał Uniwersytet Warszawski, a w kategorii Nauka – Instytuty Naukowe PAN − Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Nagrodę w kategorii Nauka – Instytuty Badawcze zdobyło Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Kapituła Nagrody Kryształowej Brukselki ma również prawo przyznać nagrodę specjalną. Do tej pory przyznano ją sześciokrotnie. W roku 2020 laureatem narody specjalnej został prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński - dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w uznaniu dla szczególnych osiągnięć w zakresie osobistego zaangażowania i wsparcia strategicznych działań Krajowego Punktu Kontaktowego do Programu Ramowego HORYZONT 2020, zintegrowania krajowego środowiska badań i innowacji na rzecz zwiększenia polskiego uczestnictwa w tym programie, aktywizacji polskich ekspertów w Brukseli i promocji polskich inicjatyw badawczych i technologicznych. (źródło: Nauka w Polsce, PAP)