Rzecznik Funduszy Europejskich

 

logotypy FE 2014 2020

Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Już wkrótce przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i dziesiątki firm działających w sektorze gospodarki staną przed problemem analizy i wyboru udziału w programach UE przewidzianych do realizacji w latach 2021 - 2027. Podobnie jak w latach ubiegłych natrafiać będziemy na problemy, których bez pomocy specjalistów nie będziemy w stanie sami rozwiązać. Pomoc w tych sprawach oferuje  Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich, którego dotychczasowe działanie koncentrowało się na:

  1. przyjmowaniu i analizowaniu zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji: PO IiŚ 2014-2020, PO WER, PO IR, PO PC, PO PW i PO PT 2014-2020 przez właściwą instytucję systemu wdrażania funduszy UE oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń;
  2. dokonywaniu okresowych przeglądów procedur w ramach programów operacyjnych, o których mowa w pkt 1, obowiązujących we właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy UE;
  3. formułowaniu propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy UE.

Więcej informacji na portalach: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Serwisie Programu Inteligentny Rozwój.