Dr inż. Zygmunt Krasiński - Doradcą strategicznym Dyrektora NCBiR

 

Dr inż. Zygmunt Krasiński
 Doradcą strategicznym
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zygmunt Krasiński

Z dniem 1 grudnia 2020 r. dr inż. Zbigniew Krasiński został mianowany Doradcą strategicznym Dyrektora NCBiR. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i KPK ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska polskiego wokół tematyki zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (łącznie ponad 160 projektów od 5PR do H2020). Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Inicjator cyklu pionierskich szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2005). Audytor i Przewodniczący Zespołu Oceniającego w ramach International Visibility Project. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji Project Management IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2020 r. członek External Relations Committee of EARMA. Prezes Zarządu (elekt) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH ).

--     --     --