Hot News

 

PARP PFR Group logo monochromatyczne negatyw na czerwiwni

 

Do 21 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział w trzeciej edycji Akademii Menadżera Innowacji  - projektu szkoleniowo-doradczego PARP. Do AMI mogą przystąpić przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w czerwcu 2021 r. Ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie zaplanowane w tej edycji wydarzenia będą się odbywały w formule online. Akademia jest finansowana z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. więcej informacji