Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

14 października 2020 r.

 imi logo2014 horizpos

 

Nowe finansowane projekty IMI2 (Innovative Medicines Initiative) dotyczące zwalczania zakażeń koronawirusem


W ostatnim czasie podpisano 5 nowych umów grantowych wynikających z zaproszenia IMI2 21 na temat: Rozwój terapii i diagnostyki zwalczania zakażeń koronawirusem.  Szczepionki są wyłączone  z zakresu zaproszenia. Biorąc pod uwagę, że jest to nowo zidentyfikowany wirus, zakres tego tematu musi obejmować co najmniej jeden z następujących celów:

 • opracowanie leków przeciwwirusowych, a także innych rodzajów środków terapeutycznych w celu szybkiego reagowania na obecną epidemię COVID-19;
 • rozwój środków terapeutycznych w celu zwalczania obecnych i / lub przyszłych epidemii koronawirusa;
 • rozwój diagnostyki, zapewniający szybką ocenę kandydatów w oparciu o istniejące technologie;
 • opracowanie szybkich i niezawodnych narzędzi wykraczających poza aktualny stan wiedzy do wykrywania nosicieli COVID-19 i osób z objawami podejrzanymi o zakażenie COVID-19.
 1. CARE: Przyspieszone badania i rozwój ze względu na koronawirusa w Europie.
 1. DECISION: Zminiaturyzowana, uniwersalna platforma do diagnostyki molekularnej służąca do zwalczania zakażeń koronawirusami.
 1. Impentri: Opracowanie Impentri, dożylnego preparatu imatinibu dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej COVID-19 (ARDS).
 1. MAD-CoV 2: Nowoczesne podejście do opracowywania leków przeciwwirusowych przeciwko SARS-CoV 2.
 1. RAPID-COVID: skuteczna automatyzacja (identyfikacji) i punkty opieki identyfikujące COVID

  więcej szczegółów

--     --     --

Zostań ewaluatorem EIC Accelerator

EIC (European Innovation Council) finansuje przełomowe innowacje w Europie. Aby wybrać małe firmy stojące za tymi projektami, potrzebuje najlepszych ewaluatorów, z doświadczeniem w zakresie innowacji, inwestycji i biznesu. Pomóż jej wybrać najbardziej obiecujących innowatorów, stając się członkiem jury Akceleratora EIC. Proces selekcji składa się z dwóch etapów, dlatego EIC potrzebuje dwóch typów ewaluatorów.

Krok 1 –  zdalna ocena: Wszystkie wnioski są najpierw oceniane zdalnie przez 4 niezależnych ekspertów, którzy pracują indywidualnie.

Krok 2 – Panel przesłuchań: Najwyżej ocenione projekty są zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne do Brukseli, przeprowadzane przez jury składające się z ekspertów. Jako członek jury będziesz pracować w ramach tematycznej komisji selekcyjnej przez cały tydzień w Brukseli. Spotkasz się z przedstawicielami aplikujących firm i wybierzesz najlepsze z nich do finansowania na podstawie ich oferty. W roku są cztery tygodnie rozmów kwalifikacyjnych.

EIC poszukuje inwestorów (venture capital, aniołów biznesu itp.), przedsiębiorców i ekspertów od technologii, którzy potrafią trafnie ocenić propozycje i zidentyfikować najbardziej obiecujące MŚP. Wybrane firmy wprowadzają całe spektrum innowacji, dlatego poszukiwani są eksperci we wszystkich dziedzinach (m.in. zdrowie, żywność i napoje, budownictwo i transport, ziemia i środowisko, bezpieczeństwo, biotechnologia).

Więcej na ten temat na stronie Komisji Europejskiej.

--     --     --

Horyzont 2020: przygotowanie wniosku w projekcie badawczo-innowacyjnym
ON-LINE, 21-23 października 2020

RPK Politechnika Śląska zaprasza serdecznie na cykl webinariów, podczas których dowiecie się Państwo m.in. czym jest Horyzont 2020 i co czeka na nas w Horyzoncie Europa, jakie projekty mogą być w ramach niego finansowane, jak wygląda dokumentacja konkursowa i jak stworzyć odpowiednie konsorcjum. więcej szczegółów

--     --     --

Projekty w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie: realizacja, raportowanie i audyt
ON-LINE, 26 października 2020

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza osoby realizujące, bądź zamierzające realizować, projekty ITN, IF oraz RISE w ramach obszaru MSCA na bezpłatne szkolenie. więcej szczegółów 

--     --     --

Webinarium: European Green Deal. Innovation Fund
ON-LINE, 27 października 2020

Spotkanie poświęcone będzie dwóm nowym i ważnym narzędziom finansowania rozwoju krajów członkowskich UE: European Green Deal oraz European Innovation Fund. Szczególnie zapraszamy te podmioty, które są zainteresowane problemem emisji CO2, dla których Innovation Fund może być źródłem finansowania innowacyjnych rozwiązań. Rejestracja do 25 października br. więcej

 --     --     --

ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne i wspierające
ON-LINE, 5 listopada 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na kolejną edycje szkolenia, którego tematem będą projekty realizowane w konsorcjach międzynarodowych czyli: Research and innovation actions (RIA) – badawczo-innowacyjne, Innovation actions (IA) – innowacyjne i Coordination and support actions (CSA) – wspierające. Podczas webinarium omówimy część merytoryczną wniosku. więcej szczegółów

--     --     --

 Powyższe informacje opracowano na podstawie strony internetowej
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl

 --     --     --

 

 

Nowe władze Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

1 iztech logo kopia 6

Nowe władze Izby od 1 stycznia 2021 r.

Rada Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w dniu 21 września 2020 r. wybrała nowy zarząd Izby w składzie: dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Zarządu, dr inż. Adam Piotrowski i mgr inż. Leo Turno - wiceprezesi Zarządu. Nowy zarząd obejmie pracę z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Jednocześnie Rada Izby przyznała prof. dr hab. inż. Ryszardowi Pregielowi tytuł honorowego prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.