Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Slide 6 

The European Commission has the pleasure to invite you to the workshop “Moving from technology-based networks to value chain-based networks: How to improve the effectiveness of cross-border networks of ATI technology centres?” that will take place on Thursday 24th of September, from 13:00-17:00.
This event will be the first in a series of 4 of workshops on cross-border networks of technology centres organised within the Advanced Technologies for Industry (ATI) project commissioned by EASME and DG GROW. The project provides a systematic monitoring of technological trends and reliable, up-to-date data on advanced technologies to properly support the implementation of policies and initiatives and finally promote a competitive European industry.

Please confirm your availability to attend this workshop by registering in this link. https://forms.gle/SoKRaeCRxoHGC7Tk8

--     --     --

Międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie do konkursu EU Green Deal

13-14 października 2020 r. odbędzie się międzynarodowe wirtualne wydarzenie brokerskie dotyczące ostatniego w programie Horyzont 2020 wielkiego konkursu European Green Deal Call, który Komisja Europejska planuje otworzyć  18 września. Gorąco zachęcamy jednostki planujące złożyć wniosek w tym konkursie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 
Wirtualne wydarzenie brokerskie do konkursu EU Green Deal organizuje sieć Enterprise Europe Network we współpracy z Enterprise Ireland, Invest NI i krajowymi punktami kontraktowymi (NCP) Irlandii Północnej. Wydarzenie jest skierowane do MŚP, dużych firm i organizacji badawczych z całej Europy.
Podczas wydarzenia przedstawione zostanie zaproszenie do składania wniosków w ramach Zielonego Ładu, a także uwagi i oczekiwania Komisji Europejskiej. Spotkanie jednocześnie oferuje wyjątkową okazję do tworzenia sieci międzynarodowe kontaktów w celu nawiązania konsorcjów w przyszłości.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja.

--     --     --

European Green Deal: wirtualne spotkanie brokerskie Izraela i Grupy Wyszehradzkiej

21 września 2020 r. odbędzie się wirtualne spotkanie brokerskie „ Israel & Visegrad Pentagonal Symposium: Green Deal – Areas 6 & 7” organizowane przez Israel-Europe R&I Directorate (ISERD) oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów badawczych przez podmioty z Polski, Izraela, Czech, Słowacji i Węgier zainteresowane współpracą w obszarze zrównoważonego rolnictwa i środowiska naturalnego, w tym wspólnym aplikowaniem o granty European Green Deal w obszarze 6 (Farm to Fork) oraz 7 (Restoring biodiversity and ecosystem services).
Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wzięcia udziału w dyskusji oraz przyjrzenia się najbardziej innowacyjnym pomysłom zaprezentowanym przez każde państwo biorące udział w wydarzeniu.
Więcej informacji i rejestracja na stronie wydarzenia.

--     --     --

Granty Interwencyjne NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nowy program: Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

– Współczesny szybko zmieniający się świat stawia przed nauką coraz to nowsze wyzwania badawcze. Często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki nowy problem naukowy trzeba będzie rozwiązać albo jakie zjawisko wymaga zbadania, żeby nauka mogła się rozwijać i odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i gospodarki. Granty Interwencyjne NAWA przeznaczone są na dofinansowanie projektów naukowych, których natychmiastowe niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Grant z NAWA w ramach programu wynosił będzie do pół miliona złotych na jeden projekt naukowy, trwający od 3 do 12 miesięcy. Wspierane będą projekty, które nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach innych istniejących mechanizmów finansowania.

Granty Interwencyjne NAWA będą przyznawane w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu, który wynosi 1,5 mln zł.

Ocena złożonego wniosku odbywać się będzie w ciągu 30 dni, aby naukowcy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji projektów. Wnioski mogą składać polskie jednostki nauki i szkolnictwa wyższego.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie NAWA.

--     --     --

Mapa ośrodków technologicznych w obszarze zaawansowanych technologii dla przemysłu
Komisja Europejska (DG GROW) tworzy mapę ośrodków technologicznych działających w obszarze zaawansowanych technologii dla przemysłu (Advanced Technologies for Industry – ATI). Oferta skierowana jest do centrów technologicznych chętnych do współpracy z MŚP i przemysłem.

Mapowanie jest częścią polityki Komisji Europejskiej mającej na celu promowanie ściślejszej współpracy między centrami technologicznymi w całej Europie, w koordynacji z pracami na przykład nad centrami innowacji cyfrowych (DIH), inicjatywą KET4CleanProduction, inicjatywą ADMA i projektem PITCCH.

Centra technologiczne definiuje się jako organizacje publiczne lub prywatne prowadzące badania stosowane i bliskie rynkowi innowacje (poziomy gotowości technologicznej TRL 3 do 8, niekoniecznie cały zakres) w zakresie zaawansowanych technologii dla przemysłu.

Oferta skierowana jest do centrów technologicznych chętnych do współpracy z MŚP i przemysłem, pracujących nad następującymi technologiami:
Sztuczna inteligencja - Bezpieczeństwo - Łączność - AR / VR - Big data - Blockchain - Chmura - IoT - Technologie mobilności i mobilność przedsiębiorstw - Robotyka - Zaawansowane technologie produkcyjne - Mikro i nanoelektronika - Zaawansowane materiały - Fotonika - Nanotechnologia - Biotechnologia przemysłowa.

Mapowanie ATI jest rozszerzeniem poprzedniego mapowania Centrów Technologicznych KET. Jednak wiele odpowiednich centrów technologicznych nie jest jeszcze zarejestrowanych na mapach internetowych, przez co brakuje im odpowiedniej widoczności i dostępności.

Kryteria rejestracji są określone na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W celu uzyskania szczegółowych informacji można się kontaktować z:

W tej sprawie 4 września 2020 r. opublikowany został Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE - tekst

--     --     --

Powyższe informacje opracowano na podstawie strony internetowej
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl