Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 
25 listopada 2020

NCBR daje możliwość ponownego złożenia wniosku do konkursu Szybka Ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w związku z problemami technicznymi w funkcjonowaniu w dniu 14 września 2020 r. systemu informatycznego LSI dla konkursu nr 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka Wnioskodawcy którzy nie złożyli w tym dniu wniosków o dofinansowanie będą mieli taką możliwość w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020. więcej

--     --     --

Otwarty nabór do konkursów Next Generation Internet

Trwa nabór do otwartych konkursów w ramach inicjatywy Next Generation Internet (NGI). Większość naborów zamyka się 1 grudnia 2020. Tylko jeden – eSSIF-Lab – trwa do 30 czerwca 2021 r. więcej

--     --     --

NCN ogłosiło konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

660 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Nauki na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r. więcej

 --     --     --

  Powyższe informacje opracowano na podstawie strony internetowej
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

http://www.kpk.gov.pl

 --     --     --

 

 

Nowe władze Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

1 iztech logo kopia 6

Nowe władze Izby od 1 stycznia 2021 r.

Rada Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w dniu 21 września 2020 r. wybrała nowy zarząd Izby w składzie: dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Zarządu, dr inż. Adam Piotrowski i mgr inż. Leo Turno - wiceprezesi Zarządu. Nowy zarząd obejmie pracę z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Jednocześnie Rada Izby przyznała prof. dr hab. inż. Ryszardowi Pregielowi tytuł honorowego prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.