Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Nowy rok – nowe wyzwania

 Zygmunt Krasiński

Wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,
Szanowni Państwo,

Pandemia COVID-19, poza tragicznymi skutkami zakażeń, pobudziła zainteresowanie społeczeństwa problemami gospodarczymi, w tym zaawansowanymi technologiami. Wyniki badań potwierdzają zwiększone zainteresowanie dostępem do zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wielu z nas, po raz pierwszy, zderzyło się z nowościami w zakresie sprzętu, narzędzi oraz oprogramowania, umożliwiającymi zdalną pracę, naukę, rozwój telemedycyny i coraz szerszą akceptację w społeczeństwie internetu. Z danych GUS wynika, że dzięki wykorzystaniu internetu jako środka masowej komunikacji, rośnie poziom korzystania z nowych źródeł wiedzy i podnoszenie dzięki nim kwalifikacji,  a także wzrost liczby osób pracujących i aktywnych zawodowo.

Cały świat stawia na zaawansowane technologie. Rozwój nowoczesnego, dobrze zarządzanego i opartego na osiągnięciach technologicznych przemysłu, został wpisany w aktualną agendę, zarówno krajową jak i europejską.

Aby tworzyć zaawansowane i globalnie dystrybuowane technologie, musimy operować narzędziami nowoczesnej polityki przemysłowej. Wicepremier i szef resortu rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin, ogłosił na początku roku, rozpoczęcie prac nad Nową Polityką Przemysłową Polski, którą uważa za sposób na pokonanie nie tylko trudności, niesionych przez pandemię, ale i szansę, dla polskich firm. Ten program to 3 x PL: polski przemysł, polskie technologie i polska produkcja. Silny, innowacyjny i konkurencyjny przemysł, oparty na pięciu kluczowych osiach kształtujących "gospodarkę postcovidową". Są to: cyfryzacja, powrót do myślenia o przemyśle w kategoriach bezpieczeństwa i odtworzenia możliwości produkcyjnych, większy nacisk na lokalność produkcji przemysłowej, zapewnienie obiegu zamkniętego i niskoemisyjności oraz piąta oś - nowoczesne społeczeństwo rozwijające kompetencje w nowych, cyfrowych obszarach. Oznacza to, że winniśmy dążyć, aby polskie firmy były jak najszybciej gotowe do podjęcia konkurencji z liderami światowymi.

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach, ich wyniki posłużą stworzeniu Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. (Formularz),   Konsultacje potrwają do końca stycznia. Wiem, że Członkowie Izby wielokrotnie zgłaszali pomysły i rozwiązania, które często zdobywały nagrody na międzynarodowych konkursach, wystawach i targach.

Wracając do wymiaru europejskiego, warto przypomnieć, że rok 2021 jest początkiem nowej perspektywy finansowania rozwoju nowoczesnych technologii w ramach budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na badania i innowacje. Zakończył się Program Horyzont 2020 i wkrótce ogłoszony zostanie jego następca - Horyzont Europa, o największym z dotychczasowych, budżecie - 95,5 mld euro. Ma on wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii w celu rozwiązania najważniejszych globalnych wyzwań naszych czasów i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów tego programu jest zwiększenie konkurencyjności Unii, w tym jej przemysłu. Dzięki aktywnemu włączeniu się Polski w proces negocjacji, mamy dobrze przygotowany program dla Polski, oparty na korzystnych zasadach: zwiększenie pakietu Widening (co najmniej 3,3% całości budżetu) i wprowadzenie geographical diversity, jako dodatkowego kryterium selekcji dla ex-aequo proposals. Pozwoli to na szersze otwarcie konsorcjów europejskich na partnerów z Polski. Są to pozytywne wiadomości dla Członków Izby, planujących zwiększenie zaangażowania w Horyzoncie Europa.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na krajowym portalu Horyzontu Europa, na którym pod koniec I kwartału 2021 r. pojawią się informacje o pierwszych konkursach w ramach Programu Pracy 2021-2022.

Chciałbym także przypomnieć, że każdy naukowiec, przedsiębiorca i innowator może zgłosić swój pomysł na program do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ankiecie STARTER można zaproponować nowe narzędzia wsparcia i wskazać tematyczne obszary, branże i technologie wymagające rozwoju.  Gorąco zachęcam Członków Izby do przesyłania pomysłów i opinii pod adresem.

Kończąc, niech mi będzie wolno posłużyć się hasłem: Czas na polskie technologie! – wypracowane we współpracy krajowych firm, uczelni i instytutów badawczych. Działajmy wspólnie na rzecz ich rozwoju dla dobra nie tylko krajowej, ale i globalnej gospodarki.

Pragnę zadeklarować, że Izba służy Państwu radą, pomocą i wsparciem we wszystkich podejmowanych przez Państwa działaniach, w szczególności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej, wytwórczej i usługowej w zakresie zaawansowanych technologii, w tym środków z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej.

Życzę Państwu zdrowia i pomyślności w realizowaniu zawodowych i osobistych wyzwań.

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

                                                                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku,                                                                                                                                                                              dr inż. Zygmunt Krasiński