Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Doktorat Honoris Causa Akademii WSB

dla prof. dra hab. inż. Michała Kleibera, dra h.c. multi

2 5dsr3901 002


W dniu 23 września 2021 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrał prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, dr h.c. multi wybitny uczony o światowym autorytecie w zakresie mechaniki, matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie, posiadający niepowtarzalny szacunek środowisk społecznych i naukowych, bardzo aktywnie włączający się w życie jednostek i instytucji naukowych w kraju i za granicą, Profesor zwyczajny Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, doradca Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego ds. badań i rozwoju w latach 2006–2010, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1995 – 2006, Kawaler Orderu Orła Białego, naukowiec i badacz w uczelniach m.in. w Stuttgarcie, Hanowerze, Berkeley, Tokio i Hong Kongu, redaktor naczelny dwóch czasopism o globalnym zasięgu, doktor honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, inżynier honoris causa politechniki w Metz (Francja), posiadający odznaczenia państwowe przyznane w Japonii, Francji, Grecji i Belgii, a także nagrodę Trójkąta Weimarskiego.
       Gratulacje w imieniu Izby złożył prof. Michałowi Kleiberowi - prezes dr inż. Zygmunt Krasiński.

 

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wśród organizatorów konkursu WorldSkills

 

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
wśród organizatorów konkursu umiejętności branżowych WorldSkills w 2027 roku

22 września br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podpisano porozumienie ws. organizacji w Polsce w 2027 roku konkursu umiejętności branżowych WorldSkills. Porozumienie ws. organizacji zawodów EuroSkills 2027 podpisali dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a także dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dr Paweł Poszytek, będący jednocześnie dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja jest inicjatorem powstania porozumienia, wcześniej działała na rzecz dołączenia Polski do zawodów EuroSkills i WorldSkills.

Jak zaznaczył dr Poszytek, zawody na poziomie europejskim skupiają 40 różnych branż zawodowych, w ramach których rywalizują młodzi ludzie ze wszystkich krajów europejskich.„Są to tradycyjne branże takie jak gotowanie, dekarstwo, stolarstwo czy sucha zabudowa, aż po zawody supernowoczesne związane z cyberbezpieczeństwem, mobilną robotyką, chmurą obliczeniową czy przemysłem 4.0.” – wyjaśnił dr Paweł Poszytek. „Właśnie do takich daleko zaawansowanych technologicznie konkurencji potrzebujemy zawodników, którzy się wywodzą ze szkół technicznych” – dodał.

Skolls il20210922 679206395 large

Dr inż. Zygmunt Krasiński i dr Paweł Poszytek po podpisaniu dokumentu o przystąpieniu do porozumienia

Lista sygnatariuszy-członków koalicji na rzecz organizacji EuroSkills 2027 w Polsce będzie się sukcesywnie powiększać. „Dziś podpisaliśmy w Katowicach porozumienie o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii a przy najbliższych okazjach ta koalicja będzie się poszerzać o kolejnych interesariuszy” – mówił dr Poszytek.

Zauważył, że oficjalnie zostały już tylko dwie kandydatury do organizacji EuroSkills 2027 – Polska i Niemcy. Wyraził przy tym nadzieję, że Polsce uda się stworzyć taką ofertę programową i organizacyjną, dzięki której to właśnie w naszym kraju zostaną zorganizowane zawody.

EuroSkills i WorldSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, w których biorą udział młodzi ludzie do 23 roku życia, spotykając się co dwa lata naprzemiennie, na zawodach europejskich i na zawodach światowych. Konkursy odbywają się już od 70 lat, uczestniczy w nich ponad 85 krajów; Polska dołączyła do tego grona cztery lata temu. Najbliższe zawody EuroSkills 2021, w których bierze udział polska kadra narodowa, odbędą się już 22-26 września w Graz w Austrii.

Dzień przed podpisaniem porozumienia z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, którą reprezentował prezes dr inż. Zygmunt Krasiński, podpisano list intencyjny na rzecz organizacji EuroSkills 2027 w Polsce. W imieniu uczelni technicznych dokument podpisali: prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Paweł Śniatała, prorektor ds. studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Rafał Dańko oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Wcześniej, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, list intencyjny sygnowali: dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" dr Bianka Siwińska, oraz prezes DMG Mori Polska Marek Osiński.
Na podstawie: Dziennik Zachodni

--     --     --