117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu 
27.04 - 08.05.2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu  w dniach 27.04.-08.05.2018.  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii jest Patronem Honorowym polskiego stoiska.
Oferta targowa. Formularz zgłoszeniowy