IMZ pobrany plik 

 

Misją Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali. Głównymi kierunkami naukowo-badawczymi Instytutu są:

  • Badania i doskonakenie procesów technologicznych,
  • Badania i doskonalenie materiałów,
  • Ekspertyzy technologiczne i materiałowe, w tym rozjemcze,
  • Analizy ekonomiczne i finansowe,
  • Konsultacje i szkolenia,
  • Certyfikowane materiały odniesienia.

Instytut Metalurgii Żelaza jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Pełna oferta badań i usług na stronie Instytutu