PROTELKO pobrany plik

 

Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO powstała aby inicjalizować i realizować przedsięwzięcia oraz programy wspomagające rozwój gospodarczy w dziedzinie rynku medialnego, elektroniki i telekomunikacji. Jej celem jest również działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa na tymże rynku.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

  • udzielanie merytorycznego wsparcia podmiotom podejmującym i prowadzącym działalność w dziedzinie rynku multimedialnego, elektroniki i telekomunikacji,
  • działalność edukacyjną, szczególnie poprzez organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji i wystaw z udziałem przedstawicieli środowisk zawodowych i społecznych związanych z rynkiem multimedialnym, elektroniką i telekomunikacją,
  • organizowanie misji gospodarczych,
  • podejmowanie badań naukowych i wykonywanie ekspertyz w dziedzinie rynku multimedialnego, elektroniki i telekomunikacji,
  • działalność wydawniczą,
  • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami – krajowymi i zagranicznymi – o celach zbieżnych z celami Fundacji,
  • organizowanie pomocy w dostępie do krajowych i zagranicznych funduszy, przeznaczonych na cele zbieżne z celami fundacji,
  • ustanawianie i nadawanie osobom zasłużonym w realizacji celów statutowych Fundacji odznak, dyplomów, wyróżnień i nagród,
  • podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

Fundacja PROTELKO jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Zachęcamy do odwiedzenia portalu.