Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, współdziałając z Głównym Instytutem Górnictwa, który jest partnerem projektu, rozpoczyna budowę nowoczesnego laboratorium i unikalnej w skali światowej instalacji doświadczalnej służącej badaniom nad opracowaniem technologii zgazowania węgla i biomasy. Przewiduje się, że nowa technologia znajdzie szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych o zapotrzebowaniu na moc przekraczającym 50 MW. Dotyczy to w szczególności przemysłu cementowego, szklarskiego i ceramicznego, gdzie zużycie energii jest bardzo wysokie. Projekt jest dofinansowywany z europejskich funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

W ramach tego projektu zabrzański Instytut zamierza także zbudować instalację do badań nad technologiami spalania węgla w tlenie. Realizacja tych zamierzeń pozwoli na utworzenie jednego z największych i najlepiej wyposażonych centrów badawczych nad czystymi technologiami węglowymi w Europie.