VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK - 8-9.04.2019

 

 OSE Gdansk 2019 logotyp czarny 400

 

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2019

 „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”.

Intencją organizatorów szczytu OSE Gdańsk 2019, który  odbędzie się w Gdańsku w dniach 8-9 kwietnia br. w Europejskim Centrum Solidarności jest ponowne spotkanie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala, podczas której - już po raz szósty - zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Szczegółowe informacje: www.osegdansk.pl,  program.