FinTech & Digital Congress - Warszawa, 9 - 10.05.2019

 

 05.8 9 FinTech KG125005.8 9 InsurTech KG1251 grafika2 1200x900 PL 400

FinTech & Digital Congress - Warszawa, 9 - 10.05.2019

Wydarzenie stanowi unikalne, prestiżowe i ugruntowane na rynku spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności. To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.
Celem przyświecającym powstaniu FinTech Digital Congress oraz InsurTech Digital Congress jest stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów wpływających na rozwój branż. Digitalizacja, postęp technologiczny, antycypacja zmieniających się wymagań klientów cyfrowych, innowacyjne modele biznesowe, zmiany w regulacjach i ujednolicanie rynku usług napędza dynamiczny rozwój branży fintech i insurtech, mającej coraz szerszy wpływ na obecny i przyszły układ rynku i funkcjonujących na nim podmiotów. Szerokie spektrum studiów przypadku, umożliwi nie tylko zapoznanie się z trendami rynkowymi, ale także służyć będzie edukacji branż, które przygotowują się do adaptacji wymagań rewolucji cyfrowej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii więcej,