VI Forum Nowoczesnej Produkcji

 

 

forum nowoczesnej produkcji 2018

VI Forum Nopwoczesnej Produkcji - 24 - 25 października 2018

Forum Nowoczesnej Produkcji to wydarzenie, którego celem jest popularyzacja trwającej w organizacjach transformacji. Wdrażanie koncepcji 4.0 to ogromna szansa rozwoju dla przedsiębiorstw. Implementacja nowych technologii oraz zmiany organizacyjne wprowadzane w organizacji w ujęciu holistycznym pozwolą, nie tylko na osiąganie bieżących celów, ale również na realizację długofalowej strategii. 

Podczas VI edycji Forum Nowoczesnej Produkcji pokażemy drogę transformacji. Skupimy się na kluczowych problemach z jakimi musi zmierzyć się przedsiębiorstwo stawiając czoła nowym wyzwaniom.  Jak poradzić sobie z brakiem specjalistów, jakie technologie implementować, jak wyznaczać mierzalne, osiągalne dla organizacji cele – to zagadnienia, które towarzyszyć nam będą podczas dwóch niezwykle merytorycznych dni kongresu. Dzięki innowacyjnej formule wydarzenia – debat przy okrągłych stołach, case studies – Forum jest doskonałą okazją do zdobycia unikalnego know how, networkingu i szansą na poznanie narzędzi 4.0 oraz dobrych praktyk stosowanych przez wiodących polskich producentów. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii objęła Forum Patronatem Honorowym.  agenda  więcej
materiały konferencyjne