Sympozjum "Builgings under Control" 28.02 - 1.03.2018

W dniach 28 lutego i 1 marca 2018 roku w Krakowie odbędzie się sympozjum „Buildings under Control” poświęcone koncepcji inteligentnego zarządzania budynkami, zintegrowanym systemom BMS wspierającym wzrost efektywności energetycznej oraz innowacyjnym technologiom systemów automatyki budynków firm LOYTEC i ZDANIA – członka Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. więcej