IV Forum Nowoczesnej Produkcji - Warszawa - 8 - 9.11.2017

 

 FNP IV

IV Forum Nowoczesnej Produkcji - Warszawa - 8 - 9.11.2017

Tegoroczne IV. Forum Nowoczesnej Produkcji, organizowane przez firmę MMC Polska S.A. w dniach 8 - 9 listopada 2017 r. poświęcone będzie zagadnieniom optymalizacji produkcji, obniżaniu kosztów, zarządzaniu zasobami ludzkimi i surowcowymi, a także problematyce jakości w takich działach gospodarki jak: górnictwo, energetyka, budownictwo, motoryzacja, IT, farmacja czy chemia. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.