V. Seminarium: Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych - Warszawa, 30.08.2017

 

 

CRIK5 pl 250

 

V. Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" - Warszawa, 30.08.2017

 

Seminarium będzie miało charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu przyszłego wdrożenia rynku mocy.

więcej, formularz zgłoszeniowy