II Forum Inteligentnego Rozwoju - Rzeszów - Jasionka - 23 - 24.10.2017

 

Centrum IR 150   Forum IR Logo 150

 

II Forum Inteligentnego Rozwoju - Rzeszów - Jasionka - 23 - 24.10.2017

Jednym z kluczowych elementów nadchodzącego forum, będzie konferencja dotycząca inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki z perspektywy długofalowego planu dla Polski. W szczególności skupimy się na podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań polskich firm na rynkach światowych i krajowych, innowacjach technologicznych czy wsparciu wdrożeń wyników prac B+R.  W obradach wezmą udział między innymi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw i instytutów naukowych.

W Komitecie Honorowym Forum zasiądzie także prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, która objęła Patronat Honorowy nad wydarzeniem.

 więcej. rejestracja