FutureTech Congress - Warszawa 24 - 25.05.2017

 

 Future Tech future tech 200

FutureTech Congress to wydarzenie, na które składają się trzy symultanicznie odbywające się projekty: FinTech Digital Congress CEE, InsureTech Digital Congress CEE oraz BIG DATA: Think Big CEE Congress. Wydarzenie to odbędzie się 24-25 maja 2017 roku w Multikinie w Złotych Tarasach w Warszawie. Celem przyświecającym powstaniu FutureTech Congress było stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów wpływających na rozwój branż. Szerokie spektrum studiów przypadku, umożliwi nie tylko zapoznanie się z trendami rynkowymi, ale także służyć będzie edukacji branż, które przygotowują się do adaptacji wymagań rewolucji cyfrowej. Honorowym Patronem imprezy jest m.in. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Bilety i pakiety uczestnictwa  Broszura informacyjna