V FORUM SMART CITY - 8 - 9.03.2017

 

SmartCityForum LOGO 5 edycja 200 

 Smart City Forum - 8 - 9.03.2017 w Warszawie

Smart City Forum to platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, uwzględniając w tym interesy mieszkańców. Podczas V edycji, która odbędzie się 8-9 marca 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie, rozmawiać będziemy o dobrych praktykach, ale również o kierunkach rozwoju i przyszłości Smart City w Polsce. Obszary i zagadnienia, na których skupi się V edycja dotyczyć będą mobilności miejskiej, inteligentnej infrastruktury oświetleniowej, elektromobilności i gazomobilności, usług w tym płatności realizowanych w mieście oraz integracji karty aglomeracyjnej, tworzenia przestrzeni miejskiej w tym aspektu kolejnictwa, efektywności energetycznej czy też nowych modeli biznesowych oraz finansowania infrastruktury municypalnej. Więcej informacji i rejestracja

Tegorovzni Laureaci Konkursu Smart City

Miasto Jaworzno – w kategorii Smart City do 100 tys. Mieszkańców
Miasto Rzeszów – w kategorii Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców
Miasto Łódź – w kategorii Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców
PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe za Elektroniczne platformy oraz e-usługi dla miast - w kategorii Inteligentne rozwiązanie - Smart City Solution
Platforma Metropolis firmy Asseco Data Systems - w kategorii Innowacja Smart City
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin - w kategorii Człowiek Roku
Ponadto, wyróżnione w kategorii Innowacja Smart City, zostało miasto Częstochowa, za Częstochowską Kartę Mieszkańca.

VSmartCity700

Laureaci V Konkursu Smart City