Konferencja: Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności - Wrocław 8-9.12.2016 r.

 

 Kongres Nauki logo

 

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.
Celem konferencji jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką  oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych. Szczególną uwagę uczestnicy debaty poświęcą kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej. program, rejestracja